Introduktion till
Bedömningsstöd i samhällskunskap

Välkommen till Bedömningsstöd i samhällskunskap åk 9!

En av grunderna i ämnet samhällskunskap är att eleverna lär sig att på ett kvalitativt bra sätt resonera kring företeelser som återfinns i det centrala innehållet. Många lärare i samhällskunskap ägnar lektionstid åt detta, men har haft svårare att göra bedömningar i form av prov på den typen av frågor.

Detta material kan vara till hjälp att våga göra prov på större övergripande frågor och för att sedan kunna bedöma elevernas svar på ett bra sätt med hjälp av ett bedömningsstöd. Därför genomförde Göteborgs Universitet ett större projekt för Skolverkets räkning där många lärare och elever arbetade med ett antal frågor av denna karaktär. Materialet har publicerats tidigare, här kommer en reviderad utgåva anpassad efter Lgr11. Bedömningsanvisningarna är uppbyggda enligt mallen från de nya nationella proven i samhällskunskap.

Läroplanen och två av Skolverket utgivna material till samhällskunskap finns i fliken bakgrundsdokument.

Sidorna är utformade som bedömarträning för lärare. Materialet är uppdelat: elevsvaren ligger för sig, det finns ett bedömningsstöd för sig och till slut ett förslag till bedömning. Materialet är utformat för egenanvändning, användning i arbetslaget eller på studiedagar.
Observera också att bedömningsstödet kan användas generellt för uppgifter som lärare själva konstruerar. Det gör att det är mer allmänt utformat än till exempel ett bedömningsstöd till ett nationellt prov, som mer exakt bara används till en specifik uppgift.

Bedömningsstödets utformning gör att det också är tänkt att kunna användas formativt.

Ett antal bakgrundsmaterial finns under nästa flik. Därefter kommer exempeldelen under Proven och bedömningar i menyn.
Där får du möjlighet till bedömarträning genom att – med hjälp av bedömningsstödet – bedöma autentiska elevsvar och sedan kanske diskutera denna bedömning med kollegor för att till sist jämföra med de föreslagna bedömningarna. Elevsvaren är slumpmässigt ordnade.

Många lärare och elever har varit inblandade i att ta fram materialet, och vi hoppas att skolorna skall kunna ha nytta av detta i sin dagliga verksamhet.
Har du frågor eller undringar över materialet är du välkommen att skicka e-post direkt till projektledare Arne Löfstedt (arne.lofstedt@gu.se)


Vid tekniska frågor skickar du e-post till stefan@adru.seDokumenten du väljer laddas som PDF:er i detta fönster. Du behöver Acrobat Reader, som kan hämtas här om du inte har den installerad.

Meningen är att du skall se PDF:erna inne i läsaren, samidigt som du ser menyerna till vänster. Visas PDF:erna inte i din webbläsare utan hämtas hem och öppnar i eget fönster? Gör såhär!

Har du fortsatt problem med Mac: I de flesta fall så öppnas pdf-filerna som det är tänkt i alla webbläsare, (Explorer, Firefox, Safari och Opera), men på vissa Mac laddas de ned på hårdisken även om man gjort den nödvändiga inatällningen i Acrobat. Denna plug-in hjälper för Safari och Firefox på Mac.
(Fri för privat användande)